background-image
background-image
tn
tn

Právní servis

Nabídneme Vám právní řešení Vaší situace vždy na míru a s individuálním osobním přístupem k Vám.


Připravíme pro Vás:

 • zprostředkovatelskou smlouvu
 • rezervační smlouvu
 • kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • návrh dohody o převodu členství v bytovém družstvu a o převodu členských práv a povinností s tímto členstvím spojených
      úschovu peněz

  

Podle Vaší potřeby zajistíme rovněž:

 • zpracování smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • o budoucím převodu členských práv a povinností, zejména pro potřeby stavební spořitelny či hypoteční banky
 • smlouvy potřebné pro prodej či koupi Vaší nemovitosti, např. smlouvy zástavní, smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví, smlouvu o půjčce


Vyřídíme za Vás

 • vypracování smluv spojených s prodejem a nákupem nemovitostí
 • vypracování smluv spojených s převodem členských práv a povinností
 • advokátní úschovy
 • zpracování nájemních/podnájemních smluv
 • výmazů a zřizování věcných břemen
 • řešení exekucí, zástav, půjček a dalších omezení spojených  s prodejem nemovitosti
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • řešení prodeje nemovitostí při rozvodu
 • řešení prodeje nemovitostí při dědictví
 • rozdělení nemovitosti
 • zajištění potřebných dokumentů z KN
 • návrh a zpracování „Kupních smluv“
 • zajištění ověření podpisů potřebných dokumentů
 • návrh a zpracování „Návrhu na vklad do KN“
 • protokolární převzetí ( předání ) nemovitosti
 • návrh a zpracování „Nájemní smluv“
 • protokolární převzetí ( předání ) nemovitosti
 • podání přiznání daně z převodu nemovitosti

 

Můžeme Vám i nabídnout úschovu peněz a listin souvisejících s Vaším případem a ověření všech smluv, které se zasílají na katastr nemovitostí (zejména kupní smlouvy). Samozřejmostí je možnost individuální právní konzultace k řešenému případu.

Služby jsme schopni zajistit ve velmi krátkých časových intervalech, s co možná největším respektováním přání a potřeb klienta.